Амбасадор Ефремова огранизираше работна вечера во чест на Др. Франческа Ди Џовани, потсекретар во Државниот секретаријат за односи со државите и мултилатералните организации на Светата столица.

06 март 2023

Рим, 25- февруари - Амбасадор Ефремова, организираше работна вечера во чест на Др.Франческа Ди Џовани, потсекретар во Државниот секретаријат за односи со државите и мултелатиларните организации на Светата столица. Негувањето на пријателство, доверба и единство е секојдневна наша обврска за мирна и просперитетна иднина.

На работната вечера во македонската резиденција, присуствуваа амбасадорите на Украина, Литванија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија и Словенија, акредитирани при Светата столица.