Што е важно да знам кога патувам во Европската Унија?


  • Патувајте со сигурни туристички агенции.
  • Проверете дали треба да  обезбедите здравствено осигурување и  под   кои услови. Се препорачува да поседувате здравствено осигурување.
  • Доколку патувате со  возило    во  Шенген-зоната, мора   да  поседувате важечка меѓународна возачка дозвола и меѓународно осигурување за возилото (зелена карта).
  • Доколку патувате во  приватен аранжман, проверете ја  адресата, градот, телефонскиот број и  името  на хотелот или друг вид на сместување во земјите од Шенген-зоната, на интернет.
Последно ажурирање: 23 ноември 2020