Фото галерија: Одбележување на националниот ден на СР Германија

Слика 1
Слика 2