Фото галерија: Средба со Монс. Пол Ричард Галагер и амбасадорите од ЈИЕ при Светата Столица

Слика 1