Фото галерија: Промовирана изложба во Амбасадата по повод одбележување на Меѓународниот ден на жената

Слика 1
Слика 2
Слика 3