Фото галерија: Прием на градоначалникот Гуалтиери за амбасадорите во Рим

Слика 1