Фото галерија: Средба на групата жени амбасадори акредитирани при Светата Столица

Слика 1