Фото галерија: Церемонија на доделување на книжевна награда од страна на амбасадорите акредитирани при Светата Столица

Слика 1