Фото галерија: Амбасадор Ефремова одликувана со орденот „Gran Croce dell’Ordine Piano“

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4