Фото галерија: Средба на амбасадор Ефремова со Д-р Чарлс Танок, поранешен член на Европскиот парламент

Слика 1